दीड महिन्यानंतर सोयाबीन दरात वाढ; पाहा आजचे बाजार भाव

today soyabin rate

आज आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार today rate of soyabin  भाव काय होते. कुठल्या बाजर समिती मधीं किती आवक झाली आणि किती कमीत कमी भाव लागला व जास्तीत जास्त किती भाव today rate of soyabin लागला ते पाहणार आहोत.

हे हि वाचा:-मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पांदण रस्ते योजने अंतर्गत रस्ते मंजूर

लासलगाव – विंचूर क्विंटल 162 3000 6278 6151
औरंगाबाद क्विंटल 34 5800 6104 5952
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 26 5600 6075 5837
उदगीर क्विंटल 3900 6350 6394 6372
कारंजा क्विंटल 2000 5625 6250 5950
लोहा क्विंटल 42 5911 6351 6151
तुळजापूर क्विंटल 165 6000 6250 6200
राहता क्विंटल 15 6200 6200 6200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 33 4000 6100 5405
सोलापूर लोकल क्विंटल 114 5850 6270 6215
अमरावती लोकल क्विंटल 3170 5650 6050 5850
सांगली लोकल क्विंटल 200 6000 6700 6350
नागपूर लोकल क्विंटल 646 5000 6300 5975
हिंगोली लोकल क्विंटल 555 5850 6210 6030
मेहकर लोकल क्विंटल 750 5500 6375 5900
लातूर पिवळा क्विंटल 11083 5900 6411 6320
जालना पिवळा क्विंटल 2692 5250 6500 6075
अकोला पिवळा क्विंटल 1591 5300 6105 5950
मालेगाव पिवळा क्विंटल 5 5590 6000 5971
चिखली पिवळा क्विंटल 568 5770 6426 6100
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1136 5800 6380 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5770 5770 5770
भोकरदन पिवळा क्विंटल 20 5900 6000 5950
भोकर पिवळा क्विंटल 13 5200 6025 5612
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 810 5850 6280 6155
गेवराई पिवळा क्विंटल 135 5600 5995 5800
परतूर पिवळा क्विंटल 76 5900 6261 6163
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 36 6100 6200 6100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 13 5000 6100 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6099 6162 6125
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 210 6115 6375 6200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 17 5550 5850 5790
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 354 6285 6325 6305
मुरुम पिवळा क्विंटल 156 5300 6265 5783
उमरगा पिवळा क्विंटल 64 5740 6100 6050
पालम पिवळा क्विंटल 22 6051 6051 6051
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5800 6000 5900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 400 5550 6225 5891

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *