आजचे कापूस बाजार भाव

coton RATE

Kapus rate today in maharashtra 

कापसाचे आजचे बाजार भाव  Today cotan  rate  चे दि.०५/०२/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत.

हे हि वाचा:-पोकरा’चे रखडलेले अनुदान थेट खात्यामध्ये

अमरावती —लोकल क्विंटल 120 9700 10100 9900
हिंगोली —लोकल क्विंटल 35 9840 9990 9915
सेलु —लोकल क्विंटल 1650 8500 10385 10230
किनवट —लोकल क्विंटल 185 8600 10000 9710
राळेगाव —लोकल क्विंटल 2000 9000 10250 10150
आष्टी- कारंजा —लोकल क्विंटल 175 9800 10100 9900
हिंगणा एकेए -८४०१ – क्विंटल 317 8184 10333 8987
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – क्विंटल 495 9800 10150 9900
पारशिवनी एच-४ – क्विंटल 10255 9600 9975 9900
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 27 7870 9425 9380
मनवत लोकल क्विंटल 1800 8400 10200 10130
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2500 9300 9985 9600
काटोल लोकल क्विंटल 350 8200 10000 9000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 795 8500 9900 9500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2558 9460 10500 10350
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 8250 10150 9850

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *