आजचे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

सोयाबीन चे दि.२७/०१/२०२२  चे soyabin rate  जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. कुठल्या जिल्ह्याचे बाजार soybin  rate  भाव पाहायचे त्या जिल्यावर क्लिक केल्यावर बाजार soyabin rate भाव दिसतील.

हे हि वाचा:-फक्त 100 रुपयात जमीन नावावर करून घ्या;शासनाचे परिपत्रक जाहीर

अहमदनगर क्विंटल 257 5425 6200 5812
अहमदनगर लोकल क्विंटल 352 5000 6175 6050
अकोला पिवळा क्विंटल 2557 5475 6220 5883
अमरावती लोकल क्विंटल 5736 5700 6055 5878
अमरावती पिवळा क्विंटल 1471 5575 6381 6046
औरंगाबाद क्विंटल 102 5050 5925 5750
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 2 6291 6391 6191
बीड क्विंटल 1383 5401 6063 5901
बीड पिवळा क्विंटल 261 5788 6010 5875
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1340 5600 7140 6100
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1492 5851 6450 6150
चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 92 5185 6030 5731
हिंगोली लोकल क्विंटल 655 5865 6165 6015
हिंगोली पिवळा क्विंटल 120 5500 6120 5800
जळगाव क्विंटल 13 5500 5625 5611
जळगाव लोकल क्विंटल 36 5651 5845 5845
पिवळा क्विंटल 2882 5538 6275 6070
क्विंटल 6600 6100 6140 6120
लातूर पिवळा क्विंटल 15055 5076 6180 6075
नागपूर लोकल क्विंटल 1013 5000 6270 5952
नागपूर पिवळा क्विंटल 1025 3850 5991 5325
नांदेड पिवळा क्विंटल 179 5705 6007 5856
पिवळा क्विंटल 21 6150 6331 6310
क्विंटल 401 3000 6135 6050
नाशिक पिवळा क्विंटल 20 6050 6051 6050
उस्मानाबाद क्विंटल 265 5800 6200 6100
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 115 5500 6125 5949
परभणी क्विंटल 90 5001 6225 6100
पिवळा क्विंटल 44 5766 6176 6300
पुणे क्विंटल 6 6100 6200 6300
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 4000 6050 5905
वर्धा पिवळा क्विंटल 4348 5668 6255 5968
वाशिम क्विंटल 3450 5325 6100 5695
पिवळा क्विंटल 3580 5450 6335 6067
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1037 5050 5940 5495

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top