आजचे कापूस बाजार भाव

coton RATE

Kapus rate today in maharashtra

कापसाचे आजचे बाजार भाव  Today cotan  rate  चे दि.२७/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत

हे हि वाचा:-फक्त 100 रुपयात जमीन नावावर करून घ्या;शासनाचे परिपत्रक जाहीर

बीड क्विंटल 100 8200 9600 8500
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1507 7600 9600 8900
हिंगोली क्विंटल 66 9400 9550 9475
नागपूर लोकल क्विंटल 1140 8750 9735 9400
नागपूर मध्यम स्टेपल क्विंटल 436 9000 9900 9750
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 111 9000 9700 9350
परभणी लोकल क्विंटल 2800 8300 9895 9800
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 375 9450 9820 9775
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 6800 8450 10167 9540
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1957 9340 10100 9655
यवतमाळ क्विंटल 3000 9400 9850 9800

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *