जमिनीचा ऑनलाईन फेरफार पहा

land record

सातबारा, गाव नकाशा, ८-अ या शब्दांसारखाच land Record जमिनीशी निगडीत ऐकण्यात येणारा शब्द म्हणजे ‘फेरफार’. जमिनीचा फेरफार म्हणजे गाव नमुना-६ होय. गावपातळीवर हा फेरफार खूप महत्त्वाचा मानला जातो.

एखाद्या जमिनीची खरेदी विक्री, त्यावरील वारस नोंदी, शेतीवर बोजा चढवणे यासंदर्भातील सरकारी कागदाला जमिनीचा फेरफार उतारा म्हणतात

. बऱ्याचदा land Record जमिन खरेदी विक्रीच्या कामांसाठी land Record फेरफार उताऱ्याची गरज लागते. यासाठी land Record सरकारी कार्यालयाचे उंबरे झिझवावे लागतात. मात्र, आता तुम्ही घर बसल्या तुमच्या गावातील फेरफार नोंदींची माहिती ऑनलाईन पाहू शकता. यासाठी महाराष्ट्र land Record सरकारच्या महसून विभागाने ‘आपली चावडी’ हा प्रकल्प राबविला आहे.

काय आहे ‘आपली चावडी’ प्रकल्प –
कोणत्याही महसूली कामामध्ये land Record फेरफाराची स्थिती म्हणजे फेरफारची नोटीस, फेरफारचा तपशील होय. यामध्ये फेरफारची हरकत आली आहे का, फेरफार मंजूर झाला आहे का आणि त्याचा land Record अद्यावत सातबारा पाहण्याची सुविधा सामान्य नागरिकांसाठी आपली चावडी या संकेतस्थळावर उपल्ध करून दिलील आहे.

हे हि वाचा:-शेतात जायला रस्ता नाही; मग शेत रस्त्यासाठी असा करा अर्ज

ऑनलाईन फेरफार कसा पहायचा? –
फेरफार ऑनलाईन पाहण्यासाठी सर्वात land Record अगेदर तुम्हाला गुगलवर bhulekh.mahabhumi.gov.in सर्च करायचे आहे. यानंतर तुमच्यासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची वेबसाईट उघडेल. या वेबसाईटवर उजव्या बाजूला आपली चावडी नावाचा पर्याय दिसेल. या पर्यायावर क्लिक केल्यास तुमच्यासमोर Digital Notice Board नावाचे पेज उघडेल. या पेजवर तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याचा पर्याय निवडायचा आहे. यानंतर तालुका आणि गावासमोरील रकान्यामध्ये आपले गाव निवडायचे आहे. ही माहिती भरून झाल्यानंतर ‘आपली चावडी पहा’ या पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर तुमच्यासमोर land Record गावातील फेरफाराच्या नोंदी उघडल्या जातील.
यामध्ये तुम्हाला फेरफार नंबर सुरूवातीला दिसेल. त्यानंतर फेरफारचा प्रकार म्हणजे त्या शेतजमिनीवर बोजा चढविला आहे की नाही, वारसाची नोंद आहे की नाही, जमिनीची land Record खरेदी या नोंदी असतात. त्यापुढे land Record फेरफारचा दिनांक, हरकत नोंदविण्याची शेवटची तारीख आणि ज्या गट क्रमांकाशी निगडीत जमिनीचा व्यवहार झाला आहे तो गट क्रमांक याची माहिती दिलेली असते. याच्या शेवटी ‘पहा’ हा पर्याय दिलेला असतो.
यासमोरील ‘पहा’ या पर्यायावर क्लिक land Record केल्यास तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल. गाव नमुना-९ म्हणजेच फेरफाराची नोटीस असे या पेजचे नाव आहे. यामध्ये सुरुवातीला तालुक्याचे नाव आणि त्यापुढे गावाचे नाव दिलेले असते. आता ही फेरफार नोटीस तीन रकान्यांत विभागलेली असते. यामदील पहिल्या land Record रकान्यात फेरफारचा नंबर दिलेला असतो. त्यानंतर दुसऱ्या रकान्यात जमीन संपादित केलेल्या अधिकारांचे स्वरूप land Record सांगितलेले असते. यामध्ये जमिनीचा कोणत्या प्रकारचा व्यवहार झाला आहे आणि तो कोणाकोणामध्ये झाला आहे, याची सविस्तर माहिती दिलेली असते. तसेच पुढे land Record हा व्यवहार कोणाकोणाच्यात झाला याची माहिती दिली आहे.

हे हि वाचा:-सातबारा उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?

आपली चावडी अंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा –
आपली चावडी या उपक्रमाअंतर्गत नागरिकांना आता घर land Record बसल्या सुविधा मिळणार आहेत. सध्या यामार्फत तीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ‘नोटीस पहा’ या रकान्यात नागरिक फेरफारची नोटीस पाहू शकतात. त्यानंतर फेरफारवर कोणी हरकत घेतली आहे का?, हरकतीचा शेरा आणि त्याचा तपशील दिलेला असतो. या हरकतींसाठी १५ दिवसांचा अवधी दिलेला असतो. या कालावधी दरम्यान कुणी हरकत घेतली नसेल तर फेरफारवरील नोंद प्रमाणित केली जाते आणि ती सातबऱ्यावर नोंदवली जाते.

त्यानंतर यामध्ये ‘मोजणीची नोटीस’ हा तिसरा पर्याय आहे. यात तुमच्या गावात जमीन मोजणी कुणी आणली आहे, याची सविस्तर माहिती दिलेली असते. यात मोजणीचा land Record प्रकार, मोजणीचा नोंदणी क्रमांक, तालुका आणि गावाचं नाव, ज्या गट क्रमांकावर मोजणी करायची land Record आहे तो गट क्रमांक, मोजणीचा दिनांक आणि मोजणीला येणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नावे आणि land Record मोबाईल क्रमांक दिलेला असतो. तसेच शेतजमिनीचे लगतचे खातेदार आणि सहधारक यांची माहिती नमूद केलेली असते.

जमिनीचा ऑनलाईन फेरफार पाहण्यासाठी येथे क्लिक⇒ CLICK  करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *