कुठल्या पिकासाठी विमा मंजूर होणार आहे.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2020 21 मध्ये देण्यात येणारी रक्कम खालील फळ पिकासाठी लागू असणार आहे.

संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष व प्रायोगिक तत्त्वावर स्ट्रॉबेरी या 8 फळपिकासाठी विमा लागू असणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *