शेतकऱ्याचे परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले कर्ज होणार माफ

shetkari

विदर्भ व मराठवाड्यातील loan waiver शेतकऱ्यांनी परवानाधारक loan waiver सावकाराकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्यासाठी loan waiver निधी वितरित करण्या साठी शासनानी  मान्यता दिली आहे.

पुणे:- विदर्भ व मराठवाड्यातील loan waiver शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले कर्ज शासनामार्फत loan waiver संबंधित सावकार आदा करून loan waiver शेतकर्‍यांना कर्ज मुक्त करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

सदर शासन निर्णयानुसार loan waiver सावकारांनी सावकारी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर दिलेले loan waiver कर्ज योजनेत आपात्र ठरविण्यात आले होते. परंतु सदर शासन निर्णयानुसार सदर चे कर्ज माफ करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

जिल्हास्तरीय समितीने विदर्भ loan waiver व मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यातील तीन हजार 749 कर्जदार loan waiver शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज रक्कम 9.4 कोटी कर्ज माफी साठी पात्र असल्याची शिफारस केले आहे. सदर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 2021 22 या आर्थिक वर्षासाठी रुपये पाच कोटी इतके रकमेची तरतूद करण्यात आलेली असून loan waiver वित्त विभागाने संदर्भातील शासन निर्णयानुसार 50 टक्के निधी loan waiver खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून loan waiver दिला आहे.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *