Headlines
farming road

शेतात जायला रस्ता नाही; मग शेत रस्त्यासाठी असा करा अर्ज

एखाद्या शेतकऱ्याला Land Record आपल्या शेतामधीं जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर तो शेतकरी आपल्या शेताच्या बाजूला असणाऱ्या Land Record शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून रस्ता देण्यासाठी विनंती करतो. मात्र, अशावेळी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी Land Record जर त्या शेतकऱ्याला दाद मिळली नाही. तर अशावेळी तो शेतकऱ्याला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. 👉शेत रस्त्यासाठी अर्जाचा मायना कसा लिहायचा👈  👇👇👇👇 👉👉यावर क्लिक…

Read More
farming road

शेतात जायला रस्ता नाही; मग शेत रस्त्यासाठी असा करा अर्ज

एखाद्या शेतकऱ्याला Land Record आपल्या शेतामधीं जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर तो शेतकरी आपल्या शेताच्या बाजूला असणाऱ्या Land Record शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून रस्ता देण्यासाठी विनंती करतो. मात्र, अशावेळी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी Land Record जर त्या शेतकऱ्याला दाद मिळली नाही. तर अशावेळी तो शेतकऱ्याला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. अर्जाचा मायना कसा लिहायचा ⇓ ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓ येथे CLICK  करून…

Read More
na

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पांदण रस्ते योजने अंतर्गत रस्ते मंजूर

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पांदन रस्ते farming road योजना अंतर्गत सन २०२१-२२  वर्षाच्या आराखडा शासनाने मान्यता देण्यात आलेली आहे. शासनाने यासंदर्भात 25 जानेवारी 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णय अंतर्गत महाराष्ट्रातील  गावातील रस्ते farming road मंजूर केले आहेत. 👉शेत पांदण रस्ते योजना गावानुसार यादी पाहण्यासाठी 👈  👇👇👇👇 👉👉यावर क्लिक करा👈👈 मातोश्री ग्राम…

Read More
na

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पांदण रस्ते योजने अंतर्गत 2 री यादी मंजूर

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पांदन रस्ते farming road योजना अंतर्गत सन २०२१-२२  वर्षाच्या आराखडा शासनाने मान्यता देण्यात आलेली आहे. शासनाने यासंदर्भात 3 मार्च  2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णय अंतर्गत महाराष्ट्रातील  गावातील रस्ते farming road मंजूर केले आहेत. 👉शेत पांदण रस्ते योजना गावानुसार 1 ली यादी पाहण्यासाठी 👈  👇👇👇👇 👉👉यावर क्लिक करा👈👈…

Read More
na

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पांदण रस्ते योजने अंतर्गत रस्ते मंजूर

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पांदन रस्ते farming road योजना अंतर्गत सन २०२१-२२  वर्षाच्या आराखडा शासनाने मान्यता देण्यात आलेली आहे. शासनाने यासंदर्भात 25 जानेवारी 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णय अंतर्गत महाराष्ट्रातील  गावातील रस्ते farming road मंजूर केले आहेत. 👉शेत पांदण रस्ते योजना गावानुसार यादी पाहण्यासाठी 👈  👇👇👇👇 👉👉यावर क्लिक करा👈👈 मातोश्री ग्राम…

Read More
farming road

शेतात जायला रस्ता नाही; मग शेत रस्त्यासाठी असा करा अर्ज

 एखाद्या शेतकऱ्याला Land Record आपल्या शेतामधीं जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर तो शेतकरी आपल्या शेताच्या बाजूला असणाऱ्या Land Record शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून रस्ता देण्यासाठी विनंती करतो. मात्र, अशावेळी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी Land Record जर त्या शेतकऱ्याला दाद मिळली नाही. तर अशावेळी तो शेतकऱ्याला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. शेत रस्त्यासाठी अर्ज कसा करायचा – शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतात…

Read More
farming road

शेतात जायला रस्ता नाही; मग शेत रस्त्यासाठी असा करा अर्ज

 एखाद्या शेतकऱ्याला Land Record आपल्या शेतामधीं जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर तो शेतकरी आपल्या शेताच्या बाजूला असणाऱ्या Land Record शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून रस्ता देण्यासाठी विनंती करतो. मात्र, अशावेळी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी Land Record जर त्या शेतकऱ्याला दाद मिळली नाही. तर अशावेळी तो शेतकऱ्याला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. शेत रस्त्यासाठी अर्ज कसा करायचा – शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतात…

Read More