आजचे कापूस बाजार भाव

Kapus rate today in maharashtra

कापसाचे आजचे बाजार भाव  Today cotan  rate  चे दि.२०/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत.

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
बुलढाणा क्विंटल 95 9400 10000 9700
आमरावती लोकल क्विंटल 3000 9500 9970 9750
गडचिरोली क्विंटल 317 8900 9300 9200
हिंगोली क्विंटल 60 9550 9699 9624
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 114 7900 9250 9120
नागपूर लोकल क्विंटल 198 8000 9800 9000
बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 215 9800 9800 9800
नांदेड क्विंटल 294 8980 9700 9650
परभणी लोकल क्विंटल 5100 8500 10005 9940
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 10720 8750 10263 9585

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *