सोयाबीन बाजार भाव दि.०८/०१/२०२२

टीप:-वरील दर हे दि. ८/०१/२०२२ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत चे आहेत.

हे हि वाचा:-शेळी,कुकुटपालनसाठी 50 लाख रु.अनुदान

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 3 6321 6321 6321
बीड पिवळा क्विंटल 180 5851 6300 6200
हिंगोली पिवळा क्विंटल 178 6060 6355 6238
लातूर पिवळा क्विंटल 1200 6000 6421 6210
नाशिक पिवळा क्विंटल 23 6211 6410 6301
उस्मानाबाद क्विंटल 420 6100 6400 6200
परभणी पिवळा क्विंटल 39 6350 6500 6350
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 440 5700 5900 5800

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *