सोयाबीन बाजार भाव दि.०७/०१/२०२२

टीप:-वरील दर हे दि. ७/०१/२०२२ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत चे आहेत.

हे हि वाचा:-शेळी,कुकुटपालनसाठी 50 लाख रु.अनुदान

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर क्विंटल 67 5950 6221 6100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 310 5500 6316 6221
अकोला पिवळा क्विंटल 5028 5667 6375 6080
अमरावती क्विंटल 205 5500 6200 5850
अमरावती लोकल क्विंटल 6150 5750 7150 6450
अमरावती पिवळा क्विंटल 1829 5225 6505 6150
औरंगाबाद क्विंटल 89 4900 6050 5475
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 10 6085 6285 6385
बीड क्विंटल 1041 5626 6279 6131
बीड पिवळा क्विंटल 660 5900 6329 6200
बुलढाणा नं. १ क्विंटल 160 6000 7010 6500
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1800 5500 6300 5850
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1140 5875 6476 6200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 6100 6160 6100
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 5900 6500 6200
हिंगोली पिवळा क्विंटल 320 6100 6300 6175
जळगाव लोकल क्विंटल 22 5000 5954 5954
जालना लोकल क्विंटल 24 5700 6000 5800
जालना पिवळा क्विंटल 2385 5300 6300 6200
लातूर पिवळा क्विंटल 8143 5950 6423 6350
नागपूर लोकल क्विंटल 1141 5000 6300 5975
नागपूर पिवळा क्विंटल 57 4500 5900 5200
नांदेड पिवळा क्विंटल 26 6009 6263 6136
नंदुरबार क्विंटल 29 5700 6356 6211
नंदुरबार पिवळा क्विंटल 4 6000 6326 6200
नाशिक पिवळा क्विंटल 12 5050 6363 6161
उस्मानाबाद क्विंटल 160 6150 6300 6200
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 36 5201 6200 6050
परभणी पिवळा क्विंटल 124 6117 6300 6233
पुणे क्विंटल 26 5500 5900 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 101 4610 6355 6215
वर्धा पिवळा क्विंटल 5655 5313 6391 6075
वाशिम क्विंटल 4500 5750 6310 6030
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1123 5150 6135 5672
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 43185

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *