कापूस बाजार भाव ७/०१/२०२२

कापूस बाजार cotan  rate  today भाव दि.7/०१/२०२२ दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत

हे हि वाचा:-शेळी,कुकुटपालनसाठी 50 लाख रु.अनुदान

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अकोला लोकल क्विंटल 181 9400 9800 9700
अमरावती क्विंटल 95 9500 9700 9600
बुलढाणा लोकल क्विंटल 3000 9250 9635 9450
चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 193 8400 9650 9300
हिंगोली क्विंटल 40 9549 9699 9624
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 136 8000 9025 8500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 8000 9500 9000
नांदेड क्विंटल 413 8100 9810 9700
परभणी क्विंटल 3621 8100 10000 9840
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 1100 8800 9460 9400
वर्धा क्विंटल 210 9500 9650 9600
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 11798 8850 9841 9353
वर्धा ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 320 9600 9700 9650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 21307

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *