सोयाबीन बाजार भाव दि.06/01/2022

टीप:-वरील दर हे दि. ६/०१/२०२२ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत चे आहेत.

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर क्विंटल 153 6155 6304 6236
अकोला पिवळा क्विंटल 4528 5625 6415 6105
अमरावती पिवळा क्विंटल 1766 5583 6722 6100
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 59 5500 5950 5600
बीड क्विंटल 1460 5500 6291 6126
बीड पिवळा क्विंटल 210 5210 6342 6200
बुलढाणा नं. १ क्विंटल 150 6000 6800 600
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1250 5500 6350 5900
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1000 5450 6475 6136
धुळे हायब्रीड क्विंटल 44 5560 6020 5560
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 5880 6515 6197
जळगाव लोकल क्विंटल 41 5700 5900 5900
जालना पिवळा क्विंटल 2564 5420 6297 6183
लातूर क्विंटल 3550 6350 6462 6406
लातूर पिवळा क्विंटल 7546 5898 6425 6308
नागपूर पिवळा क्विंटल 120 3950 6050 5450
नांदेड पिवळा क्विंटल 65 5900 6307 6103
नंदुरबार क्विंटल 12 4400 6401 6352
नाशिक पिवळा क्विंटल 36 6125 6280 6161
उस्मानाबाद क्विंटल 210 6410 6430 6450
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 423 5650 6301 6063
परभणी पिवळा क्विंटल 90 6134 6345 6292
सांगली पिवळा क्विंटल 30 6200 6400 6320
सोलापूर लोकल क्विंटल 245 4000 6375 6180
वर्धा पिवळा क्विंटल 4708 5638 6358 6096
वाशिम क्विंटल 5800 5798 6490 6125
वाशिम पिवळा क्विंटल 3890 5400 6708 6163
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 963 5238 6018 5646
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 41413

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *