सोयाबीन बाजार भाव ४/०३/२०२२

today soyabin rate

टीप:-वरील दर हे दि. ४/०१/२०२२ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत चे आहेत.

हे हि वाचा:-जमिनीचा फेरफार उतारा ऑनलाईन कसा पाहायचा?

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
04/01/ अहमदनगर क्विंटल 253 5742 6314 6036
04/01/ अहमदनगर लोकल क्विंटल 98 5500 6341 6250
04/01/ अकोला पिवळा क्विंटल 2973 5575 6283 6020
04/01/ अमरावती क्विंटल 415 5500 6140 5820
04/01/ अमरावती लोकल क्विंटल 5142 5800 7551 6675
04/01/ अमरावती पिवळा क्विंटल 1200 5800 6591 6350
04/01/ बीड क्विंटल 833 5576 6181 6031
04/01/ बीड पिवळा क्विंटल 238 5475 6275 6100
04/01/ बुलढाणा नं. १ क्विंटल 70 6000 6900 6700
04/01/ बुलढाणा लोकल क्विंटल 1400 5500 6350 6000
04/01/ बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1464 5375 6258 6024
04/01/ चंद्रपुर क्विंटल 390 5770 6325 6200
04/01/ धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 6100 6225 6205
04/01/ लोकल क्विंटल 800 5800 6565 6182
04/01/ पिवळा क्विंटल 366 5800 6000 5900
04/01/ जळगाव लोकल क्विंटल 93 5700 5900 5900
04/01/ जळगाव पिवळा क्विंटल 22 5975 6240 6190
04/01/ जालना पिवळा क्विंटल 2025 5642 6150 6043
04/01/ लातूर पिवळा क्विंटल 12524 5907 6264 6184
04/01/ नागपूर पिवळा क्विंटल 27 4000 5761 5350
04/01/ नांदेड क्विंटल 28 6000 6250 6175
04/01/ नांदेड पिवळा क्विंटल 38 6300 6400 6170
04/01/ नंदुरबार क्विंटल 58 5800 6260 6250
04/01/ उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 100 5600 6241 5920
04/01/ परभणी नं. १ क्विंटल 105 6151 6351 6200
04/01/ परभणी पिवळा क्विंटल 231 5500 6176 6015
04/01/ सोलापूर लोकल क्विंटल 97 5920 6255 6100
04/01/ वर्धा पिवळा क्विंटल 200 3800 6150 5500
04/01/ वाशिम क्विंटल 6100 5648 6363 6010
04/01/ यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1015 4725 6050 5363
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 38308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *