जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी चे जिल्हा नुसार मदत वाटप

जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात आलेल्या पूर परिस्थिती मुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना मदत वाटप करण्यासाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. जिल्हा नुसार पुढीलप्रमाणे निधी वाटप करण्यात येत आहे.

⇓⇓⇓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *