Headlines
Solar pump yojana subsidy

आता सोलर पंपासाठी ३ लाख 25 हजार रुपये तर नवीन विहिरीसाठी ३ लाख रुपये एवढे अनुदान योजनेला नवी मंजुरी

सोलर पंपसाठी 100 टक्के अनुदान goverment schmes आणि विहीरसाठी 100 टक्के अनुदान     सोलर पंप ३ लाख 25 हजार रुपये अनुदान  नवीन विहिर ३ लाख रुपये अनुदान  पात्रता व आवश्यक कागदपत्रे पहा  शासन निर्णय येथे पहा….! दिनांक ०७ एप्रिल २०२२ एक अतिशय महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय घेऊन विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर सोलर पंप योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात…

Read More