Headlines
coton RATE

कापूस बाजार भाव दि.08/01/2022

कापसाचे Today cotan  rate  चे दि.०७/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. कुठल्या जिल्ह्याचे बाजार भाव पाहायचे त्या जिल्यावर क्लिक केल्यावर बाजार cotan  rate भाव दिसतील. हे हि वाचा:-फक्त १०० रुपयात जमीन नावावर करून घ्या. अकोला अमरावती बुलढाणा यवतमाळ वाशिम औरंगाबाद बीड जालना उस्मानाबाद लातूर  नांदेड  हिंगोली परभणी नागपूर वर्धा गोंदिया चंद्रपूर गडचिरोली…

Read More

कापूस बाजार भाव ७/०१/२०२२

कापूस बाजार cotan  rate  today भाव दि.7/०१/२०२२ दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत हे हि वाचा:-शेळी,कुकुटपालनसाठी 50 लाख रु.अनुदान दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर अकोला लोकल क्विंटल 181 9400 9800 9700 अमरावती — क्विंटल 95 9500 9700 9600 बुलढाणा लोकल क्विंटल 3000 9250 9635 9450 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 193…

Read More

कापूस बाजार भाव दि.४/०१/२०२२

आजचे कापूस(cotan rate) बाजरी भाव पुढीलप्रमाणे आहेत . बीड — क्विंटल 410 9300 9500 9650 वर्धा — क्विंटल 210 9300 9600 9550 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 2675 8600 10000 9700 परभणी लोकल क्विंटल 6300 8600 9830 9700 नागपूर लोकल क्विंटल 155 8300 9400 9000 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 37 6572 8200 7600 हिंगोली — क्विंटल 20…

Read More