Headlines
crop insurance

आंबिया बहार फळ पिक विमा लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर होणार जमा

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा (Insurance) योजना आंबिया बहार सन 2020-2021 मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम विमा (Insurance) कंपनीस अदा करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात सदरचे विमा (Insurance) रक्कम जमा होणार आहे. कुठल्या पिकासाठी विमा रक्कम मंजूर केली आहे. 👇👇👇👇👇  येथे CLICK  करा शेतकऱ्याच्या फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा (Insurance) संरक्षण दिले. शेतकऱ्याचे…

Read More