एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू; जिल्ह्यानुसार यादी आली

transformer electricity

कृषी पंप विज electricity जोडणी धोरण 2020 अंतर्गत कृषी पंपांना नवीन वीज जोडणी transformer electricity व अनुषंगिक विद्युत पायाभूत सुविधा उभारणे करीता दरवर्षी रुपये पंधराशे कोटी इतके भागभांडवल देण्याची योजना शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत एक शेतकरी एक डीपी सदरची यादी electricity जिल्ह्यानुसार शासनाने 17 मार्च 2022 रोजी जाहीर केले आहे.

👉एक शेतकरी एक डीपी जिल्ह्यानुसार मंजूर यादी पाहण्यसाठी👈
 👇👇👇👇

👉👉यावर क्लिक करा👈👈

सद्यस्थितीत राज्यात कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्याकरता उच्च दाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत दिनांक 31 3 2018 पर्यंत पैसे भरून वीज जोडणी करता प्रलंबित असणाऱ्या कृषी पंपांना transformer electricity वीज electricity जोडण्या देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक 1/04/2018 पासून पैसे भरून वीज जोडणी करता प्रलंबित असलेल्या कृषी पंप अर्जदारांना नवीन वीज electricity जोडणी देणे करता शासनाने कृषी पंप विज जोडणी धोरण 2020 जाहीर केले आहे सदर धोरण कालावधी मार्च 2024 पर्यंत आहे.

ज्या नवीन कृषी पंप अर्जदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर नजीकच्या लघुदाब वाहिनीच्या transformer electricity पोल पासून  200 मीटरच्या आत आहे अशा नवीन कृषी पंप अर्जदारांना महावितरण द्वारे लघुदाब वाहिनीवर वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. ज्या नवीन कृषी पंप अर्जदाराच्या कृषी पंपाचे अंतर transformer electricity नजीकच्या लघुदाब वाहिनी electricity पासून 200 मीटर पेक्षा जास्त आहे परंतु उच्चदाब वाहिनी पासून 600 मीटरच्या आत आहे अशा नवीन कृषी पंप अर्जदारांना उच्च दाब वितरण प्रणाली व वीज जोडणी देण्यात येणार आहे.

उच्चदाब वाहिनी पासून 600 मीटर पेक्षा जास्त अंतर असल्यास पारेषण विरहित सौर उर्जेवर चालणारे कृषी पंप देण्यात येणार आहे.

उपरोक्त धोरणानुसार कृषी पंप अर्जदारांना लवकरात लवकर electricity वीज जोडणी देण्याचे विविध पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित कृषी पंप विज जोडणी ची समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे.

👉एक शेतकरी एक डीपी जिल्ह्यानुसार मंजूर यादी पाहण्यसाठी👈
 👇👇👇👇

👉👉यावर क्लिक करा👈👈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *