अर्ज कुठे करायचा?लाभ कसा घ्यावयाचा? योजनेसाठी महत्वाच्या अटी

कसा घ्यावयाचा लाभ?

प्रधानमंत्री ट्रॅक्टर योजना ही कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. याकिरता अर्ज करण्याचे अधिकार हे सीएससी केंद्राना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सीएससी केंद्रावरच जाऊन अर्ज करावा लागणार आहे. याकरिता आधार कार्ड, जमिनीचा सातबारा उतारा, 8 अ, बॅंकेचा तपशील म्हणजे पासबूक, पासपोर्ट साईजचे फोटो हे सोबत ठेवावे लागणार आहेत. शिवाय अडचण आल्यास कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क करावा लागणार आहे

या योजनेसाठी महत्वाच्या अटी-

गेल्या सात वर्षात शेतकऱ्याने ट्रॅक्टरची खरेदी केलेली नसावी

शेतकऱ्याची स्व-मालकीची जमीन असावी

शेतकऱ्याला केवळ एक ट्रॅक्टरसाठी अनुदान प्राप्त होईल

प्रत्येक घरातील केवळ एकच व्यक्ती या अनुदानासाठी पात्र असेल

योजना केवळ सीमांत शेतकरी आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठीच आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *