आजचे कापूस बाजार भाव

कापसाचे आजचे बाजार भाव Today cotan  rate  चे दि.११/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. कुठल्या जिल्ह्याचे बाजार भाव पाहायचे त्या जिल्यावर क्लिक केल्यावर बाजार cotan  rate भाव दिसतील.

हे हि वाचा:-वडिलोपार्जित जमीन नावावर कशी करावी

अमरावती क्विंटल 105 9600 9800 9700
बीड क्विंटल 190 8900 9450 9250
बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 1350 9300 9360 9306
बुलढाणा लोकल क्विंटल 3000 9000 9730 9550
बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 625 8500 9550 9025
चंद्रपुर क्विंटल 68 8300 9425 8863
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 47 9300 9550 9500
हिंगोली क्विंटल 38 9500 9650 9575
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 108 8100 9200 8600
नागपूर लोकल क्विंटल 174 8720 9513 9150
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1460 9300 9700 9500
नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 116 9850 9850 9850
नांदेड क्विंटल 238 8300 9530 9450
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 57 8000 8400 8250
परभणी क्विंटल 4100 8505 9830 9660
परभणी लोकल क्विंटल 3500 8400 9660 9550
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 358 9400 9500 9450
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 500 8900 9685 9625
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 687 0 0 0
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 5550 8950 9934 9587
वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 310 8800 9500 9200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 73 8800 9500 9100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *