आजचे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav today

हे हि वाचा:-आजचे कापुस बाजार भाव; कापसाचे भाव 10 हजार पार

लासलगाव क्विंटल 495 4401 6100 6040
शहादा क्विंटल 26 6000 6050 6022
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 500 5400 6000 5600
सोलापूर लोकल क्विंटल 115 5500 5870 5760
कोपरगाव लोकल क्विंटल 209 4500 6030 5875
मेहकर लोकल क्विंटल 1010 5500 5965 5700
मेहकर नं. १ क्विंटल 150 6000 6605 6200
अकोला पिवळा क्विंटल 1235 4200 5980 5700
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 631 3950 6025 4975
चोपडा पिवळा क्विंटल 12 4800 5600 4801
आर्वी पिवळा क्विंटल 70 4500 5700 5450
चिखली पिवळा क्विंटल 1300 5851 6151 6000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 810 5750 5950 5865
दिग्रस पिवळा क्विंटल 425 5405 6095 5985
वणी पिवळा क्विंटल 522 5200 5965 5600
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 302 5100 6010 5800
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 5000 5800 5500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1796 4900 6260 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1003 5600 6100 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5800 6000 5900
काटोल पिवळा क्विंटल 70 3800 5901 4550
पुलगाव पिवळा क्विंटल 54 5300 6305 5900
सिंदी पिवळा क्विंटल 70 5520 6400 5700