Crop insurance list 2023 :- “या” शेतकऱ्यांना 14600 पिक विमा देण्यास सुरुवात.. लगेच यादीत नाव पहा..

Crop insurance list 2023

Crop insurance list 2023 :- या शेतकऱ्यांना 14600 पिक विमा देण्यास सुरुवात.. लगेच यादीत नाव पहा..

या शेतकऱ्यांना 14600 पिक विमा देण्यास सुरुवात.. लगेच यादीत नाव पहा..

राज्यातील काही जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना 14 हजार सहाशे रुपये पिक विमा आज जमा करण्यात येत आहे तरी तुम्ही लवकरात लवकर यादीत नाव चेक करा..

“या” शेतकऱ्यांना 14600 पिक विमा देण्यास सुरुवात..

लगेच यादीत नाव पहा..

खरीप हंगामामध्ये पिकवलेल्या पिकासाठी सरकार शेतकऱ्यांना पिक विम्याची 25% आगाऊ रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये येणार आहे. पिक विमा फक्त एक रुपया मध्ये खरेदी करता येणार आहे.

म्हणून महाराष्ट्रातील बहुतेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यावर्षी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे भरपूर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

 

राज्य सरकारकडून 3 कोटी रुपये दिले जात होते. परंतु कृषी आयुक्ताने सांगितले की ज्या शेतकऱ्यांकडे पिक विमा आहे त्यांना लवकरच 25% आगाव रक्कम मिळेल. Crop insurance list 2023

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *