तुमच्या शेतात पोल किंवा डीपी आहे का? जर असेल तर, मिळतील तुम्हाला महिन्याला 5 ते 10 हजार रुपये? transformer subsidy

transformer subsidy 2024

transformer subsidy नमस्कार शेतकरी मित्रांनो जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुमच्या शेतात डीपी किंवा फुल असेल तर शेतकऱ्यांना वीज कायदा 2023 चा कलम 57 अंतर्गत मिळतात मात्र अनेक शेतकऱ्यांना या नियमाची माहिती माहिती नसते तर आम्ही तुम्हाला या बातमीमध्ये सविस्तर याबद्दल माहिती सांगणार आहोत.

ज्या शेतकऱ्यांना mseb बद्दल माहिती आहे परंतु लाभ कसा घ्यावा हे माहित नाही म्हणून आज या लेखात आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना या नियमाबद्दल विशेषत 2023 कायद्याचा कलम 57 बद्दल सांगणार आहोत.

पी एम किसान चे शेतकऱ्यांना 6000 ऐवजी 12000 हजार रुपये, तत्काळ यादीत नाव पहा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी राज्य विद्युत मंडळाकडे एम एस ई बी लेखी अर्ज सादर केल्यापासून 30 दिवसाच्या आत कनेक्शन मिळावे न मिळाल्यास कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना शंभर रुपये साप्ताहिक भरपाई द्यावी.

transformer subsidy तसेच ट्रांसफार्मर मध्ये काही बिघाड असल्यास कंपनी 48 तासात दुरुस्त करेल आणि तसे न झाल्यास एम एस ई बी कायदे अंतर्गत पन्नास रुपये दंडाची शिफारस करण्यात आली आहे.

विद्युत कायदा 2023 दिनांक 7 6 2005 चा कलम 57 आणि अनुसूची क्रमांक 30 नुसार वीज ग्राहकांना कंपनीच्या मीटरवर अवलंबून न राहता त्यांचे स्वतःचे स्वतंत्र  मीटर mseb बसवण्याचा अधिकार आहे

ग्राहक नियम आणि नियमाच्या अतिक्रमण 21 मध्ये नमूद केल्यानुसार मीटर आणि घर यांच्यातील केबल ची किंमत देखील कंपनी कडून केली जाते.

SSC HSC Exam Time Table update: 10वी,12वी बोर्ड परीक्षेच्या वेळापत्रका मध्ये मोठा बदल,आता “या” तारखेपासून परीक्षा होणार सुरु 

transformer subsidy त्यानंतर नवीन विज जोडणी म्हणजेच घरगुती जोडणे आवश्यक असल्यास कंपनी पंधराशे रुपये आकारते आणि कृषी पंपासाठी या कायद्यानुसार पूर्व इतर खर्चासाठी कंपनी 5000 रुपये आकारते.

डीपी आणि पोल मिळून शेतकऱ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये ते पाच हजार रुपयाची पुरवतात अनेक शेतकऱ्यांना या माहितीची माहिती नसते एखाद्या कंपनीला एका जमिनीवरून दुसऱ्या जमिनीत वीज पोहोचायचे असेल तर तिला स्टेशन ट्रान्सफॉर्मर डीपी आणि खाम जोडावे लागतात.

ज्या जमिनीचे भाडे घेण्यासाठी कंपनी शेतकऱ्याकडून जमिनीचे भाडे निश्चित करते आणि या करारानुसार शेतकऱ्यांना दोन ते पाच हजार रुपये मिळतात तुम्ही वीज कंपनीला हरकत प्रमाणपत्र एनओसी दिले असल्यास तुम्ही त्या कंपनीकडून भाडे करू शकत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *