pm kisan and namo kisan payment: 2024 पी एम किसान आणि नमो किसन योजना दोन्ही योजनाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकाच वेळी “या” दिवशी होणार जमा

एकाचवेळी खात्यात जमा होणार 16 आणि 17वा हप्ता

येथे पहा पात्र शेतकऱ्याची यादी