या जिल्यातील शेतकर्यांना मिळणार पिक विमा 

बीड जिल्यातील शेतकर्यांना पिक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.