अतिवृष्टी नुकसान भरपाई 2021 जिल्ह्याच्या याद्या प्रकाशित

Nuksan Bharpai Yadi-2021 Maharashtra

बीड नुकसान भरपाई यादी 2021 :-  येथे पहा

धुळे नुकसान भरपाई यादी 2021 :- येथे पहा

नंदुरबार नुकसान भरपाई यादी 2021 :-  येथे पहा

औरंगाबाद नुकसान भरपाई यादी 2021 :- येथे पहा

नांदेड नुकसान भरपाई यादी 2021  :- येथे पहा

सांगली नुकसान भरपाई यादी 2021 :-  येथे पहा

पुणे नुकसान भरपाई यादी 2021 :-  येथे पहा

कोल्हापूर नुकसान भरपाई यादी 2021 :- येथे पहा

सातारा नुकसान भरपाई यादी 2021 :- येथे पहा

सिंधुदुर्ग नुकसान भरपाई यादी 2021 :- येथे पहा

रायगड नुकसान भरपाई यादी 2021 :- येथे पहा

जळगाव नुकसान भरपाई यादी 2021 :- येथे पहा

यवतमाळ नुकसान भरपाई यादी 2021 :- येथे पहा

या याद्याम्ध्ये कोणत्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळाली आहे, किती क्षेत्र नुकसान बाधित आहे याबाबत सर्व जिल्ह्याच्या संकेतस्थळ वर माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत.

काही तालुक्यांच्या शेतकऱ्यांच्या याद्या अजून जिल्ह्याच्या संकेतस्थळा वर प्रकाशित करण्यात आलेले नाही. कारण यादी बनविण्याचे काम अजून सुरू आहे. जश्या याद्या तयार होतील तशा सर्व जिल्ह्यांच्या त्या प्रत्येक संकेतस्थळावरती याद्या प्रकाशित केल्या जाणार आहे