दहावी बारावी परीक्षा बाबत बदललेले नियम पाहण्यासाठी

यापुढे असा बदल

  • 2023 मध्ये पूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा होईल .
  • यंदा होणाऱ्या परीक्षेत होम सेंटर राहणार नाही . . •
  • तसेच 80 गुणांच्या पेपरसाठी दिलेला वाढीव अर्धा तास यावेळी मिळणार नाही . •
  • 60-40 गुणांसाठी असलेली अधिकची पंधरा टांची सवलत यंदा होणाऱ्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही .
  • यंदा शंभर टक्के अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा होईल . ( गेल्यावेळी 25 % अभ्यासक्रम वगळला होता ) .
  •  मात्र , दिव्यांगांना मिळणारी सवलत कायम राहणार आहे .