जमीन खरेदी करताना फसवणूक झाल्यास तक्रार कुठे करावी?

अशा प्रकारे फसवणूक झाल्यास त्याची तक्रार कुठे करावी.

 “अशा प्रकरणात फसवणूक झाली असल्यास व्यक्ती आपल्या अर्जासह जमिनीचे कागदपत्रे तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देऊन तक्रार नोंदवू शकतात. या कागदपत्रांच्या आधारे त्याचा पुढील तपास करता येतो.

“याशिवाय जर आर्थिक फसवणूक असेल तर त्याची पोलिसात तक्रार करता येते. पोलीस त्याबाबतची पुढील कारवाई करतील.”