कुठे कराल अर्ज?

या योजनेची संपूर्ण माहिती व अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती याबाबतचा तपशील https://ah.mahabms.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्याला गुगल प्ले स्टोअर वरील AH-MAHABMS या मोबाईल ॲप वर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावयाचा आहे.