Crop Insurance: 400 कोटी विम्याची यादी आली…तात्काळ नाव चेक करा..!!

Crop Insurance: 400 कोटी विम्याची यादी आली…तात्काळ नाव चेक करा..!!

400 कोटी चा पिक विमा मंजूर

या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास सुरुवात

आपले नाव चेक करा.