या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आता 2 हजार ऐवजी 4 हजार रुपये जमा, इथे करा तुमचा हप्ता चेक

 होतात.