शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर आजपासून अतिवृष्टी मोबदला जमा होणार येथे पहा गावानुसार यादी

तिवृष्टी नुकसानभरपाई आकडेवारी…

जिल्ह्याचे नाव  अनुदान रक्कम 
छत्रपती संभाजीनगर 268 कोटी
जालना 397 कोटी
परभणी 76 कोटी
हिंगोली 16 कोटी
नांदेड 25 कोटी
बीड 410 कोटी
लातूर 19 कोटी